กิจกรรมร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ รวมจำนวน 6,300 กล้า ระยะทางรวม 630 เมตร เพื่อป้องกันดินพังทลาย และป้องกันตะกอนดิน