ข่าลิง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Alpinia conchigera Griff
ชื่อวงค์ : ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเทียมสูง 50-150 ซม.

ใบ

ใบเดียว รูปขอบขนาน ปลายใบมน ขอบใบเรียบ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 30-80 ซม.

ดอก

ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายลำต้นเทียม

ผล

ผลทรงกลม ผลอ่อนสีเขียว มีขน ผลแก่สีส้มหรือแดง ปลายผลมักมีกลีบเลี้ยงติดอยู่

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

-