ผักล้วน

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Elsholtzia blanda (Benth.) Benth
ชื่อวงค์ : LAMIACEAE
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

-

ใบ

-

ดอก

-

ผล

-

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

-