การประชุมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้กับโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การประชุมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้กับโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย