กิจกรรมปลูกป่าน้องใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปลูกป่าน้องใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561