การประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting