การประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting