การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.

การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting