การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 - 16.45 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting