กิจกรรมสร้างฝาย รักษ์สายน้ำ รักษ์สายธาร

โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ปีที่ 4 กิจกรรมสร้างฝาย รักษ์สายน้ำ รักษ์สายธาร ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.