กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ร่วมใจดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช พรวนดิน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564