ใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน ได้มีกิจกรรมใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ผลิตได้จากการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย กลุ่มอาคาร สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564