กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

กิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ. 2560


ทดลองใช้แอปพลิเคชั่นในการต้อนรับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561


การจัดสร้างซุ้มไม้เลื้อย