รางจืด

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Thunbergia laurifolia Lindl.
ชื่อวงค์ : Acanthaceae
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

ไม้เถา

ใบ

ใบเดี่ยวออกตรงข้าม

ดอก

ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง รูปรี มี ๒ กลีบ กลีบดอก สีม่วง โคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายกลีบแยก ๕ แฉก โคนหลอดด้านในสีเหลือง

ผล

ผลแบบฝัก แก่แล้วแตก

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

รากผสมกับเลือดหิน ต้มให้หญิงดื่มขณะอยู่ไฟหลังคลอด ทำให้สุขภาพดี