แสงแดง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Colquhounia coccinea Wall
ชื่อวงค์ : Acanthaceae
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

-

ใบ

-

ดอก

-

ผล

-

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

-