จ๊าฮ่อม

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Peristrophe lanceolaria (Roxb.)Nees
ชื่อวงค์ : Acanthaceae
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง ๑.๕ เมตร

ใบ

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน รูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ

ดอก

ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายยอด กลีบเลี้ยง สีเขียว เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง โคนเชื่อมกัน ปลายกลีบแยก เป็นสองปาก เกสรผู้ ๒ อัน

ผล

ผล เป็นฝักรูปกระสวย แก่แล้วแตก เมล็ด รูปไข่แบน

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ