จิงจ้อผีเสื้อ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Thunbergia papilionacea W.W.Sm.
ชื่อวงค์ : Acanthaceae
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

ไม้เลื้อยขนาดกลาง

ใบ

ใบเดี่ยว รูปรีแคบ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อยห่าง

ดอก

ดอกออกเป็นช่อกระจะห้อยลง ช่อดอกสั้นและมีจำนวนดอกน้อย กลีบประดับสีเขียวเรื่อแดงรูปท้องเรือ ๒ กลีบประกบกัน กลีบดอกสีเหลืองสด ปลายกลีบสีแดงเรื่อ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก ๕ กลีบลู่ไปด้านหลัง ด้านดอกดูแบน ขนาดดอก ๒-๕ เซนติเมตร

ผล

ผล ค่อนข้างกลม ปลายมีจะงอย

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

-