หญ้าขนไก่

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lepidagathis incurva D.Don
ชื่อวงค์ : Acanthaceae
ชื่อสามัญ | Eng : -
ชื่อพื้นเมือง (ทั่วไป) : -

ลักษณะวิสัย

ไม้ล้มลุก ลำต้นมีขนสีขาว

ใบ

ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม

ดอก

ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง มี ๕ กลีบ เรียวยาว สีเขียว กลีบดอก โคนกลีบเชื่อม ปลายแยก เกสรเพศผู้ มี ๔ อัน

ผล

-

นิเวศวิทยาที่เหมาะสม

-

การกระจาย

-

ประโยชน์

วัชพืช